فهرست بازیکنان تیم ملی بوسنی برای بازی مقابل ایران

سهیچ، بوریچ، پریچ، کولاسیناچ، تودورویچ، سانیچینان، ناستیچ، سیپتیچ، کوواچویچ، احمد هودزیچ، هادزی کادانیچ، کادوسیچ، کورلوکا، پیانیچ، ویسچا، سیمروت، کارنیچ، گوجاک، میلوسوویچ، لونکار، هریس، تاتار، دانیلوویچ، هاسیچ، رحمانوویچ، زلیکوویچ، زلیکیچ، هودزیچ و پروالیک فهرست بازیکنان تیم ملی بوسنی هستند.

حتما بخوانید

سرمربی تیم ملی فوتبال بوسنی و هرزگوین کیست؟

منبع : Yjc.ir

مطالب مرتبط

استوری اینستاگرام وفات حضرت معصومه س دانلود