جدول پخش برنامه درسی شبکه قران و معارف اسلامی سه شنبه ۲۰ آبان ۹۹

برنامه درسی شبکه قران و معارف اسلامی ۲۰ آبان

……صبح…….
ساعت ۸
احکام ۳پایه ۱۲ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
ساعت ۸:۳۰
تاریخ اسلام ۳ پایه ۱۲رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت۱۱
درس هدیه های آسمانی چهارم دبستان.
ساعت۱۱:۳۰
درس آموزش قرآن چهارم دبستان.
……..عصر………..

ساعت۱۵
علوم و معارف قرآنی ۲ پایه یازدهم رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
ساعت۱۵:۳۰
پیام های آسمانی پایه هشتم مقطع اول متوسطه

منبع : Yjc.ir

مطالب مرتبط