جدول پخش برنامه درسی شبکه قران و معارف اسلامی ۱۹ آبان ۹۹

جدول برنامه درسی شبکه قران و معارف اسلامی

ساعت ۸
تاریخ اسلام ۱ پایه ۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۸:۳۰
تاریخ اسلام ۲ پایه ۱۱رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت۱۱
درس هدیه‌های آسمانی سوم دبستان.

ساعت۱۱:۳۰
درس آموزش قرآن دوم دبستان

ساعت۱۵
دین و زندگی ۱ پایه دهم رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت۱۵:۳۰
 اموزش قران پایه هشتم مقطع اول متوسطه

منبع : yjc.ir

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب