چشم زخم راست است و یا وجود ندارد؟ جواب در نهج البلاغه

آیا چشم زخم واقعیت دارد؟

بررسی واقهیت زخم چشم یا چشم زخم در نهج البلاغه.

نهج البلاغه ( نسخه صبحی صالح )

وَ قَالَ (عليه السلام): الْعَيْنُ حَقٌّ، وَ الرُّقَى حَقٌّ، وَ السِّحْرُ حَقٌّ، وَ الْفَأْلُ حَقٌّ؛ وَ الطِّيَرَةُ لَيْسَتْ بِحَقٍّ، وَ الْعَدْوَى لَيْسَتْ بِحَقٍّ؛ وَ الطِّيبُ نُشْرَةٌ، وَ الْعَسَلُ نُشْرَةٌ، وَ الرُّكُوبُ نُشْرَةٌ، وَ النَّظَرُ إِلَى الْخُضْرَةِ نُشْرَةٌ.

ترجمه آیتی

و فرمود (ع): چشم زخم راست است و افسون راست است و سحر راست است و تفأل راست است. فال بد زدن راست نيست. سرايت بيمارى از يكى به ديگرى راست نيست. بوى خوش بيمار را بهبود بخشد و عسل بيمارى را بهبود بخشد و سوارى بيمارى را بهبود بخشد و نظر به سبزه بيمارى را بهبود بخشد.

ترجمه فیض الاسلام

امام عليه السّلام (در باره آنچه اثر دارد و ندارد) فرموده است:
۱- چشم زخم، افسونها، جادو، شگون و فال نيك (مانند آنكه بيمار از كسى يا سالم «اى تندرست» بشنود و توجّه نمايد باينكه همانطورى كه شنيده بهبودى خواهد يافت) حقّ است (هر يك اثر خود را مى بخشد)
۲- و فال بد و واگيرى بيمارى از شخصى بديگرى درست نيست (اثر ندارد)
۳- و بوى خوش و عسل و سوارى و نگاه كردن به سبزه افسونهائى هستند كه غمّها و اندوهها را مى زدايند و بيماران بآنها بهبودى مى يابند (اين فرمايش و فرمايش سيصد و هشتاد و پنج و سيصد و هشتاد و شش و سيصد و نود و يك در بيشتر از نسخ نهج البلاغه نيست ما آنها را از نسخه ابن ابى الحديد نقل نموديم).

منبع: ahlolbait.com

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب