زمان اعلام برنده و نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ۲۰۲۰ کی است؟

زمان اعلام برنده و نتایج انتخابات آمریکا ۲۰۲۰

آرای پُستی در آمریکا که به دلیل شیوع گسترده کرونا در این کشور به عنوان جایگزینی برای حضور در شعب اخذ رأی درنظر گرفته شده است، ممکن است در فاصله ‌ای چند روزه مورد شمارش قرار گیرد؛ اما تأئید نتایج انتخاباتی ایالت‌ها از ۱۰ نوامبر (۲۰ آبان) آغاز خواهد شد؛ البته اگر به بازشماری آرا نیاز باشد، این تاریخ ممکن است به تأخیر بیفتد. همه ایالت ‌ها به استثنای کالیفرنیا باید تا ۸ دسامبر (۱۸ آذر) روند تأیید را به پایان برسانند.

بعد از انتخابات عمومی، الکتورها ۱۴ دسامبر (۲۴ آذر) آرای خود را ارائه کرده و به واشنگتن می‌فرستند. بر اساس قوانین آمریکا، در ۲۰ ژانویه سال ۲۰۲۱ رئیس‌ جمهور جدید آمریکا سوگند ریاست‌جمهوری خورده و سپس مراسم تحلیف برگزار می‌شود.

منبع : خبرگزاری مهر