پیش بینی روند بورس بعد از انتخابات آمریکا + بازار چگونه می شود؟

روند بورس بعد از انتخابات آمریکا چگونه میشود؟

روند نزولی بازار سرمایه در حالی است که کارشناسان بازار سرمایه معتقدند روند بورس بعد از انتخابات آمریکا صعودی میشود، چه ترامپ رئیس جمهور شود و چه بایدن. در هر دو حال روند بازار مثبت خواهد شد.

منبع : تجارت نیوز