پیشبینی بورس فردا ۱۲ آبان ۹۹ دوشنبه / بازار فردا چگونه است؟

بازار بورس فردا دوشنبه ۱۲ آبان چگونه است؟

محمد خبری ‌زاد، کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با تجارت ‌نیوز در رابطه با بازار فردا گفت: به نظر می‌ رسد بازار بورس فردا نیز روند نزولی دارد و فعلا باید تا انتخابات آمریکا این روند نزولی را تحمل کنیم.

روند بورس بعد از انتخابات آمریکا چگونه می شود؟

روند نزولی بازار سرمایه در حالی است که کارشناسان بازار سرمایه معتقدند روند بورس بعد از انتخابات آمریکا صعودی می ‌شود، چه ترامپ رئیس جمهور شود و چه بایدن. در هر دو حال روند بازار مثبت خواهد شد.

منبع : تجارت نیوز