واریز یارانه معیشتی ابان ۹۹ کی هست + زمان دقیق پرداختی این ماه

زمان واریز یارانه معیشتی آبان ۹۹

دوازدهمین مرحله یارانه معیشتی ساعت ۲۴ امروز ۱۰ آبان ۹۹ همانند دوره‌های قبل به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود. براساس این گزارش با اصلاح قیمت بنزین و مابه ‌التفاوتی که در نتیجه رشد قیمت ایجاد می ‌شود، دولت تصمیم گرفت که این مبلغ را به صورت نقدی به خانوارها برگرداند، بنابراین پرداخت یارانه معیشتی از ۲۴ آبان ماه سال گذشته شروع شد.

مبلغ یارانه معیشتی چقدر است؟

دولت مکلف است به ۶۰ میلیون نفر بسته معیشتی پرداخت کند، این ماه نیز همچون دوره‌ های گذشته خانواده یک نفره ۵۵ هزار تومان، خانواده دو نفره ۱۰۳ هزار تومان، خانواده سه نفره ۱۳۸ هزار تومان، خانواده چهار نفره ۱۷۲ هزار تومان و خانواده پنج نفره و بیشتر ۲۰۵ هزار تومان یارانه معیشتی دریافت می‌کنند.

منبع : Yjc.ir