یارانه معیشتی نفری چقدره و به چند میلیون نفر پرداخت میشود؟

پرداخت یارانه معیشتی از چه سالی شروع شد؟

با اصلاح قیمت بنزین و مابه‌ التفاوتی که در نتیجه رشد قیمت ایجاد می ‌شود، دولت تصمیم گرفت که این مبلغ را به صورت نقدی به خانوارها برگرداند، بنابراین پرداخت یارانه معیشتی از ۲۴ آبان ماه سال ۹۸ شروع شد.

یارانه معیشتی نفری چقدره؟

دولت مکلف است به ۶۰ میلیون نفر بسته معیشتی پرداخت کند که خانواده یک نفره ۵۵ هزار تومان، خانواده دو نفره ۱۰۳ هزار تومان، خانواده سه نفره ۱۳۸ هزار تومان، خانواده چهار نفره ۱۷۲ هزار تومان و خانواده پنج نفره و بیشتر ۲۰۵ هزار تومان یارانه معیشتی دریافت می ‌کنند.

منبع : yjc.ir