زمان بازی امشب بارسلونا و آلاوز لالیگا اسپانیا ساعت چند و کی است؟

تاریخ و ساعت بازی امشب بارسلونا و آلاوز

بازی امروز بارسلونا و آلاوز در هفته هشتم لالیگا اسپانیا از ساعت ۲۳:۳۰ امشب شنبه ۱۰ آبان ۹۹ برگزار خواهد شد.