زمان بازی برگشت بارسلونا و یوونتوس لیگ قهرمانان ساعت چند و کی است

بازی بارسلونا و یوونتوس برگشت لیگ قهرمانان اروپا

بازی برگشت بارسلونا و یوونتوس در لیگ قهرمانان اروپا ۲۰۲۱ – ۲۰۲۰ روز سه شنبه ۱۸ آذر ۹۹ از ساعت ۲۳:۳۰ برگزار می گردد.