اجرا های قسمت اول عصر جدید ۲ فصل دوم – مرحله راستی آزمایی

پخش سه قسمت از راستی آزمایی شرکت کنندگان عصر جدید ۲  روی آنتن شبکه سه می رود در قسمت اول عصرجدید فصل دوم (راستی آزمایی) در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۹۸ شامل اجراهایی از خوانندگی ، تاتر ، حرکات نمایشی بود که ویدیو های هر بخش بصورت جداگانه در زیر قرار دارد

اجرای خوانندگی پارسا خیرآبادی در عصر جدید ۲ – قسمت اول مرحله راستی آزمایی

خوانندگی پارسا خیرآبادی ۲۲ ساله در صورتی که او فوتبالیست پیکان ، پرسپولیس ، نفت بوده است و در قسمت اول فصل دوم عصر جدید در تست راستی آزمایی شرکت کرده.


اجرای حرکات نمایشی گروه پرواز در عصر جدید ۲ – قسمت اول مرحله راستی آزمایی

 گروه حرکات نمایشی گروه پرواز از چند نفر از جوانان تشکیل شده که مهارت خود را در حرفه های متفاوت و در قسمت اول فصل دوم عصر جدید در مرحله راستی آزمایی به نمایش گذاشته اند.


اجرای خوانندگی حسین مختاری در عصر جدید ۲ – قسمت اول مرحله راستی آزمایی

خوانندگی حسین مختاری در فصل دوم عصر جدید


اجرای امیر محمد باقری عصر جدید ۲ – قسمت اول مرحله راستی آزمایی


اجرای اصغر نظام الدینی در عصر جدید ۲ – قسمت اول مرحله راستی آزمایی

حرکات نمایشی با شمشیر


اجرای بازیگری شیوا محمدی درعصر جدید ۲ – قسمت اول مرحله راستی آزمایی


خوانندگی حامد تمیزی در عصر جدید ۲ – مرحله راستی آزمایی


ویدیو کامل قسمت اول عصر جدید ۲ – مرحله راستی آزمایی

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب