اجرای حرکات نمایشی داریوش سوسنی در عصر جدید قسمت ۲۰

اجرای حرکات نمایشی داریوش سوسنی در عصر جدید قسمت ۲۰ مقدماتی فصل ۲ رو می بینیم که یک اجرا در برنامه عصر جدید در فصل دوم مرحله مقدماتی است.

اجرای حرکات نمایشی داریوش سوسنی در عصر جدید در ویدیو زیر

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب