آموزش مالکیت افراد و اشیاء در زبان انگلیسی با مثال درس ۱۱

در این فیلم آموزش مالکیت افراد و اشیاء در زبان انگلیسی با مثال درس ۱۱ را می بینیم که امیدواریم از این فیلم آموزشی زبان انگلیسی استفاده کامل را ببرید.

بیشتر بخوانید!

فیلم آموزش زبان انگلیسی درس یازدهم

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب