اجرای محمد باقر صفری مقدم در عصر جدید قسمت ۱۸ فصل ۲

اجرای محمد باقر صفری مقدم در عصر جدید قسمت ۱۸ فصل ۲ رو می بینیم که یک اجرا در برنامه عصر جدید در فصل دوم مرحله مقدماتی است.

اجرای محمد باقر صفری مقدم در عصر جدید در ویدیو زیر

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب