اجرای گروه نوین پارس در برنامه عصر جدید قسمت ۱۸ فصل ۲

اجرای گروه نوین پارس در عصر جدید قسمت ۱۸ فصل ۲ رو می بینیم که یک اجرا در برنامه عصر جدید در فصل دوم مرحله مقدماتی است.

اجرای گروه نوین پارس در عصر جدید در ویدیو زیر

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب