اجرای خوانندگی عرفان رسولی در برنامه عصر جدید قسمت ۱۷ فصل ۲

اجرای خوانندگی عرفان رسولی در عصر جدید ۲ قسمت هفدهم رو می بینیم که یک اجرای خوب در برنامه عصر جدید در فصل دوم مرحله مقدماتی است.

اجرای خوانندگی عرفان رسولی در عصر جدید در ویدیو زیر

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب