اجرای استندآپ کمدی ترنم کاظمی در برنامه عصر جدید قسمت ۱۷

اجرای استندآپ کمدی ترنم کاظمی در عصر جدید ۲ قسمت هفدهم رو می بینیم که یک اجرای خوب در برنامه عصر جدید در فصل دوم مرحله مقدماتی است.

اجرای استندآپ کمدی ترنم کاظمی در عصر جدید در ویدیو زیر

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب