ویدیو اجرای گروه قشقایی در عصر جدید قسمت ۱۷ حرکات نمایشی

اجرای گروه قشقایی در برنامه عصر جدید قسمت هفدهم حرکات نمایشی رو می بینیم که یک اجرای خوب در برنامه عصر جدید در فصل دوم مرحله مقدماتی است.

اجرای گروه قشقایی در عصر جدید در ویدیو زیر

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب