اجرای محاسبات ذهنی رضا نوری در عصر جدید قسمت ۱۶ فصل دوم

در این ویدیو ما اجرای محاسبات ذهنی رضا نوری در عصر جدید فصل دوم قسمت شانزدهم رو می بینیم که یک اجرا در برنامه عصر جدید در فصل دوم مرحله مقدماتی است.

اجرای محاسبات ذهنی رضا نوری در عصر جدید در ویدیو زیر

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب