اجرای آشپزی امیرحسین کدخدا در عصر جدید قسمت ۱۶ فصل دوم

در این ویدیو ما اجرای آشپزی امیرحسین کدخدا در عصر جدید فصل دوم قسمت شانزدهم رو می بینیم که یک اجرا در برنامه عصر جدید در فصل دوم مرحله مقدماتی است.

اجرای آشپزی امیرحسین کدخدا در عصر جدید در ویدیو زیر

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب