اجرای خوانندگی رضا عظیمی راد در عصر جدید قسمت ۱۶ فصل دوم

در این ویدیو ما اجرای خوانندگی رضا عظیمی راد در عصر جدید فصل دوم قسمت شانزدهم رو می بینیم که یک اجرا در برنامه عصر جدید در فصل دوم مرحله مقدماتی است.

اجرای خوانندگی رضا عظیمی راد در عصر جدید در ویدیو زیر

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب