اجرای یونس مسعودی در عصر جدید قسمت ۱۶ فصل دوم

در این ویدیو ما اجرای یونس مسعودی در عصر جدید فصل دوم قسمت شانزدهم رو می بینیم که یک اجرا در برنامه عصر جدید در فصل دوم مرحله مقدماتی است.

اجرای یونس مسعودی در عصر جدید در ویدیو زیر

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب