اجرای طناب زنی گروه پرواز در عصر جدید قسمت ۱۵ فصل دوم

در این ویدیو ما اجرای طناب زنی گروه پرواز در عصر جدید فصل دوم قسمت پانزدهم رو می بینیم که یک اجرا در برنامه عصر جدید در فصل دوم مرحله مقدماتی است.

اجرای طناب زنی گروه پرواز در عصر جدید در ویدیو زیر

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب