اجرای حسن چوپان باجه در عصر جدید قسمت ۱۴ فصل دوم

در این ویدیو ما اجرای حسن چوپان‌باجه در عصر جدید فصل دوم قسمت چهاردهم رو می بینیم که یک اجرای خوب در برنامه عصر جدید در فصل دوم مرحله مقدماتی است.

اجرای حسن چوپان‌باجه در عصر جدید در ویدیو زیر

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب