اجرای گروه ایران در عصر جدید قسمت ۱۴ فصل دوم

در این ویدیو ما اجرای گروه ایران در عصر جدید فصل دوم قسمت چهاردهم رو می بینیم که یک اجرا در برنامه عصر جدید در فصل دوم مرحله مقدماتی است.

اجرای گروه ایران در عصر جدید در ویدیو زیر

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب