اجرای گروه کرموبله در عصر جدید قسمت ۱۴ فصل دوم

در این ویدیو ما اجرای گروه کرموبله در عصر جدید فصل دوم قسمت چهاردهم رو می بینیم که یک اجرای عالی در برنامه عصر جدید در فصل دوم مرحله مقدماتی است.

اجرای گروه کرموبله در عصر جدید در ویدیو زیر

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب