اجرای شمشیر زنی گروه الیکا رزم در عصر جدید قسمت ۱۳ فصل دوم

در این ویدیو ما اجرای شمشیر زنی گروه الیکا رزم در عصر جدید فصل دوم قسمت سیزدهم رو می بینیم که یک اجرای خوب در برنامه عصر جدید در فصل دوم مرحله مقدماتی است.

اجرای گروه الیکا رزم در عصر جدید در ویدیو زیر

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب