اجرای گروه پیشتازان دانش در عصر جدید قسمت ۱۳ فصل دوم

در این ویدیو ما اجرای گروه پیشتازان دانش در عصر جدید فصل دوم قسمت سیزدهم رو می بینیم که یک اجرای خوب در برنامه عصر جدید در فصل دوم مرحله مقدماتی است.

اجرای گروه پیشتازان دانش در عصر جدید در ویدیو زیر

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب