اجرای نقاشی سیامک نوری در عصر جدید قسمت ۱۳ فصل دوم

در این ویدیو ما اجرای نقاشی سیامک نوری در عصر جدید فصل دوم قسمت سیزدهم رو می بینیم که یک اجرای خوب در برنامه عصر جدید در فصل دوم مرحله مقدماتی است.

اجرای نقاشی سیامک نوری در عصر جدید در ویدیو زیر

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب