آموزش الگوی آستین با طریقه اندازه گیری آستین خانم عمرانی - بامتن
آموزش الگوی آستین با طریقه اندازه گیری آستین خانم عمرانی
9 اردیبهشت 1399

آموزش الگوی آستین با طریقه اندازه گیری آستین خانم عمرانی

در این فیلم آموزش خیاطی الگوی آستین آموزش داده می شود که الگوی پایه آستین است و در دوخت مدل های مختلف آستین ها از همین الگو استفاده می شود به همراه طریقه اندازه گیری آستین.

نکته : این آموزش همراه با الگو خیاطی آموزش داده می شود.

آموزش خیاطی پیشنهادی!

این آموزش خیاطی توسط خانم عمرانی آموزش داده می شود.

آموزش الگوی آستین در ویدیو زیر

#:

اشتراکذاری : اشتراک تلگرام تلگرام اشتراک واتس اپ واتساپ

مطالب مرتبط +آرشیو

پیشنهادی +آرشیو