آدرس بیمارستان باهنر تهران شماره تلفن تماس

شماره تلفن و ادرس بیمارستان باهنر تهران

شماره تماس بیمارستان باهنر تهران : ۲۲۸۳۱۸۴۰ و آدرس آن : تهران، خیابان نیاوران، خیابان منظریه ۱، بیمارستان شهید دکتر باهنر

منبع : خبر داغ