زمان نامناسب مصرف شیر و نبایدها

چه چیزهایی نباید با شیر مصرف شود

قبل و بعد از مصرف شیرغذاهای رو نباید استفاده کنم و تاکید به استفاده نکردن گوشت باشیر و نخوردن شیر بعد نهار و شکم پر و بعد از هضم غذا شیر مصرف کند.

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب

مطالب داغ

+ آرشیو مطالب