طبع شیر گاو و خوردن آن برای افراد با طبع مختلف

شیر گاو طبع سرد دارد شیر گوسفند طبع گرم و تر دارد و شیر بز از شیر گاو سردتر می باشد و توصیه هایی رو برای ملایم کردن طبع شیر گاو و مواد مناسب ترکیبی با آن بررسی شده است.

ویدئو زیر بصورت کامل موارد بالا را بررسی میکند.

مطالب مرتبط

+ آرشیو مطالب

مطالب داغ

+ آرشیو مطالب