عکس | سفر رئیس جمهور به اسلامشهر + تصاویر - بامتن

عکس | سفر رئیس جمهور به اسلامشهر + تصاویر
3 آذر 1401

عکس | سفر رئیس جمهور به اسلامشهر + تصاویر

سفر رئیس جمهور به اسلامشهر

سفر رئیس جمهور به «اسلامشهر»
۱

سفر رئیس جمهور به «اسلامشهر»
۲

شورای اداری اسلامشهر با حضور آیت الله سید ابراهیم رئیسی
۳

شورای اداری اسلامشهر با حضور آیت الله سید ابراهیم رئیسی
۴

سفر رئیس جمهور به «اسلامشهر»
۵

شورای اداری اسلامشهر با حضور آیت الله سید ابراهیم رئیسی
۶

سفر رئیس جمهور به «اسلامشهر»
۷

شورای اداری اسلامشهر با حضور آیت الله سید ابراهیم رئیسی
۸

سفر رئیس جمهور به «اسلامشهر»
۹

سخنرانی محسن منصوری معاون اجرایی رئیس جمهور در شورای اداری اسلامشهر
۱۰

شورای اداری اسلامشهر با حضور آیت الله سید ابراهیم رئیسی
۱۱

شورای اداری اسلامشهر با حضور آیت الله سید ابراهیم رئیسی
۱۲

شورای اداری اسلامشهر با حضور آیت الله سید ابراهیم رئیسی
۱۳

سخنرانی علیرضا فخاری در شورای اداری اسلامشهر
۱۴

سفر رئیس جمهور به «اسلامشهر»
۱۵

سخنرانی آیت الله سید ابراهیم رئیسی در شورای اداری اسلامشهر
۱۶

منبع: خبرگزاری فارس

#:

اشتراکذاری : اشتراک تلگرام تلگرام اشتراک واتس اپ واتساپ

مطالب مرتبط +آرشیو

پیشنهادی +آرشیو