عکس | افتتاح 110 مرکز مشاوره خانواده + تصاویر - بامتن

عکس | افتتاح 110 مرکز مشاوره خانواده  + تصاویر
2 آذر 1401

عکس | افتتاح 110 مرکز مشاوره خانواده + تصاویر

افتتاح 110 مرکز مشاوره خانواده

افتتاح 110 مرکز مشاوره خانواده
۱

سردار غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین
۲

محمد عباسی معاون وزیر و رئیس سازمان اجتماعی کشور
۳

افتتاح 110 مرکز مشاوره خانواده
۴

افتتاح 110 مرکز مشاوره خانواده
۵

افتتاح 110 مرکز مشاوره خانواده
۶

افتتاح 110 مرکز مشاوره خانواده
۷

افتتاح 110 مرکز مشاوره خانواده
۸

افتتاح 110 مرکز مشاوره خانواده
۹

افتتاح 110 مرکز مشاوره خانواده
۱۰

افتتاح 110 مرکز مشاوره خانواده
۱۱

افتتاح 110 مرکز مشاوره خانواده
۱۲

سردار غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین
۱۳

سردار غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین
۱۴

منبع: خبرگزاری فارس

#:

اشتراکذاری : اشتراک تلگرام تلگرام اشتراک واتس اپ واتساپ

مطالب مرتبط +آرشیو

پیشنهادی +آرشیو