شماره ترمینال کرج به شهرها شماره تلفن اتوبوسرانی تماس - بامتن

شماره ترمینال کرج به شهرها شماره تلفن اتوبوسرانی تماس
15 شهریور 1401

شماره ترمینال کرج به شهرها شماره تلفن اتوبوسرانی تماس

شماره تلفن ترمینال پایانه شهید کلانتری کرج البرز به شهرها اتوبوس

شماره تماس شرکت های مسافربری کرج به شهرهای مختلف کشور

شماره تلفن پایانه ترمینال شهید کلانتری کرج

شماره تماس پایانه شهید کلانتری کرج : 02632706364

شماره تلفن پیک معتمد تعاونی 2 شهید کلانتری کرج

شماره تماس پیک معتمد تعاونی 2 شهید کلانتری کرج : 02632709927

شماره تلفن ماهان سفر ایرانیان شهید کلانتری کرج

شماره تماس ماهان سفر ایرانیان شهید کلانتری کرج : 02632702812

شماره تلفن ایران پیمان شهید کلانتری کرج

شماره تماس ایران پیمان شهید کلانتری کرج : 2 – 02632753111

شماره تلفن ترابر بی تا تعاونی 15 _ تی بی تی شهید کلانتری کرج

شماره تماس ترابر بی تا تعاونی 15 _ تی بی تی شهید کلانتری کرج : 2 – 02632700091

شماره تلفن عدل تعاونی 7 شهید کلانتری کرج

شماره تماس عدل تعاونی 7 شهید کلانتری کرج : 02632708162

شماره تلفن میهن نور آریا تعاونی 4 شهید کلانتری کرج

شماره تماس میهن نور آریا تعاونی 4 شهید کلانتری کرج : 5 – 02632721544

شماره تلفن همسفر چابکسواران شهید کلانتری کرج

شماره تماس همسفر چابکسواران شهید کلانتری کرج : 02632711040

شماره تلفن ایران پیما تعاونی 1 شهید کلانتری کرج

شماره تماس ایران پیما تعاونی 1 شهید کلانتری کرج : 02632706364 – 02632708570

شماره تلفن جوان سیر ایثار شهید کلانتری کرج

شماره تماس جوان سیر ایثار شهید کلانتری کرج : 02632754592

شماره تلفن رویال سفر شهید کلانتری کرج

شماره تماس رویال سفر شهید کلانتری کرج : 02632700007

شماره تلفن گیتی پیما شهید کلانتری کرج

شماره تماس گیتی پیما شهید کلانتری کرج : 02632701813

شماره تلفن پیک صبا تعاونی 17 شهید کلانتری کرج

شماره تماس پیک صبا تعاونی 17 شهید کلانتری کرج : 02632702580

شماره تلفن آسیا سفر تعاونی 13 شهید کلانتری کرج

شماره تماس آسیا تعاونی 13 شهید کلانتری کرج : 02632755658

شماره تلفن لوان نور تعاونی 8 شهید کلانتری کرج

شماره تماس لوان نور تعاونی 8 شهید کلانتری کرج : 02632754795

شماره تلفن سیر و سفر شهید کلانتری کرج

شماره تماس سیر و سفر شهید کلانتری کرج : 02632721135

شماره تلفن آریا سفر تعاونی 11 شهید کلانتری کرج

شماره تماس آریا سفر تعاونی 11 شهید کلانتری کرج : 02632743616

شماره تلفن تک سفر شهید کلانتری کرج

شماره تماس تک سفر شهید کلانتری کرج : 02632702649

شماره تلفن جهان گشت مهر تعاونی 16 شهید کلانتری کرج

شماره تماس جهان گشت مهر تعاونی 16 شهید کلانتری کرج : 02632707773

شرکت مسافربریتلفن تماس
پیک معتمد پایانه (ترمینال) شهید کلانتری (تعاونی 2)02632709927
ماهان سفر ایرانیان پایانه (ترمینال) شهیدکلانتری02632702812
ایران پیمان پایانه (ترمینال) شهید کلانتری02632753111-2
ترابر بی تا پایانه (ترمینال) شهید کلانتری (تعاونی 15 _ تی بی تی)02632700091-2
عدل پایانه (ترمینال) شهید کلانتری (تعاونی 7)02632708162
میهن نور آریا پایانه (ترمینال) شهید کلانتری (تعاونی 4)02632721544-5
همسفر چابکسواران پایانه (ترمینال)شهید کلانتری02632711040
ایران پیما پایانه (ترمینال) شهید کلانتری (تعاونی 1)02632706364 – 02632708570
جوان سیر ایثار پایانه (ترمینال) شهید کلانتری02632754592
رویال سفر پایاانه (ترمینال) شهید کلانتری02632700007
گیتی پیما پایانه (ترمینال) شهید کلانتری02632701813
پیک صبا پایانه (ترمینال) شهید کلانتری (تعاونی 17)02632702580
آسیا سفر پایانه (ترمینال) شهید کلانتری (تعاونی 13)02632755658
لوان نور پایانه (تزرمینال) شهید کلانتری (تعاونی 8)02632754795
سیروسفر پایانه (ترمینال) شهید کلانتری02632721135
آریا سفر آسیا پایانه (ترمینال) شهید کلانتری (تعاونی 11)02632743616
تک سفر پایانه (ترمینال) شهید کلانتری02632702649
جهان گشت مهر پایانه (ترمینال) شهید کلانتری (تعاونی 16)02632707773
پایانه (ترمینال) کرج (شهید کلانتری)02632706364

شماره پایانه کرج

به هریک از شهرهای زیر (یا شهرهای دیگر) با تماس با شماره های بالا از هر یک از شرکت های مورد نظر پرسیده شود.

به تهران / به مشهد / به سمنان / به رشت / به چالوس / به کرج / به شیراز / به قم / به اصفهان / به قزوین / به تویسرکان / به بوشهر / به اردبیل / به مشهد / به ساوه / به ایلام / به تبریز / به کرمانشاه / به ساری / به گرگان / به بندرعباس / به درگز / به بیرجند / به زاهدان / به سبزوار / به نیشابور / به اسفراین / به اهواز / به عسلویه / به بروجن / به هرمزگان / به یاسوج / چابهار / به کیش / به قشم / به خوی /

منبع شماره تماس:hiholiday.ir

#: ,

اشتراکذاری : اشتراک تلگرام تلگرام اشتراک واتس اپ واتساپ

مطالب مرتبط +آرشیو

پیشنهادی +آرشیو