طراحی سایت مجله ارزان + کسب درآمد از تبلیغات

باتوجه به شرایط کشور و رونق کسب و کار اینترنتی دوستانی که تمایل به داشتن سایت مجله ای حرفه ای دارند تیم بامتن خدمات طراحی سایت انجام می دهد.

برای ثبت سفارش اینجا کلیک کنید(لینک تلگرام)

پلن هاپلن برنزیپلن نقره‌ایپلن طلاییپلن الماس
قیمت12.500.000 تومان14.500.000 تومان16.500.000 تومان19.500.000 تومان
پشتیبانینداردیک هفتهیک ماهدوماه
ثابت پایینی موبایلنداردندارددارددارد
نوتیف بالانداردنداردندارددارد
مطالب مرتبط3 تایی متن زیر عکس3 تایی متن زیر عکس6 تایی متن جلوی عکس6 تایی متن جلوی عکس
افزایش سرعت سایتندارددارددارددارد
سئو فنی با یواست سئودارددارددارددارد
فوتر حرفه ای با سربرگدارددارددارددارد